เช็คสุขภาพ : ที่นี่ ... มีคำตอบให้ทุกคำถามเกี่ยวกับสุขภาพของท่าน
หน้าแรก / กิจกรรม / มุ่งหน้าสู่ประเทศไทย 4.0 เพื่อการปฏิวัตินวัตกรรมการแพทย์ สาธารณสุขและสุขภาพไทย
มุ่งหน้าสู่ประเทศไทย 4.0 เพื่อการปฏิวัตินวัตกรรมการแพทย์ สาธารณสุขและสุขภาพไทย

ปัจจุบัน การใช้เทคโนโลยีดิจิตอลเป็นไปอย่างแพร่หลาย และยิ่งในปี 2561และในขณะที่ประเทศไทยเข้าสู่ยุค 4.0 เพื่อปฏิรูปให้เข้าสู่โลกเศรษฐกิจดิจิตอลและนวัตกรรม งานประชุมอี-เฮลธ์ในประเทศไทยโดย HIMSS ภายใต้ชื่อ HIMSS Thailand eHealth Summit 2018 จะเน้นย้ำอุปสรรคในการพัฒนาแรงงาน สร้างความสามารถด้านดิจิตอล ปิดช่องว่างระหว่างการบริโภค และอุปโภค เพื่อให้เห็นหนทางแก้ปัญหาที่เป็นไปได้ และสามารถวัดได้ และเพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรม  

HIMSS มุ่งมั่นที่จำทำงานร่วมกับประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โรงพยาบาลภาครัฐและเอกชน และองค์กรหรือหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภาคการศึกษา วิจัยและภาคเศรษฐกิจ เพื่อช่วยผลักดันและพัฒนาระบบดิจิตอลและเทคโนโลยีสารสนเทศด้านสาธารณสุข การแพทย์และการพยาบาลให้มีประสิทธิภาพและก้าวหน้าสูงสุด โดย HIMSS ได้ดำเนินการจัดสัมมนา นิทรรศการและกิจกรรมอื่น ๆ ในเมืองไทย และในภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิกเรื่อยมา

ในปี 2559 ที่ผ่านมา HIMSS ได้ประสบความสำเร็จในการจัดสัมมนาสากลระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ในกรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 1,500 คน และในปี 2561 นี้ HIMMS มุ่งเน้นนำเสนอประเด็นที่เกี่ยวกับสังคมสูงวัย (Aging Population) ที่เมืองไทยกำลังจะก้าวเข้าสู่ยุคผู้สูงอายุจริง ๆ และเน้นการสร้างความต่อเนื่องในการดูแลรักษา (Continuity of Care) การรักษาที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Data-Driven Care) และนำเสนอประสบการณ์บทเรียนจากผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายองค์กรชั้นนำในประเทศไทยและต่างประเทศ

ในงาน ยังให้มีการร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ และพูดคุยถึงประเด็นปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สาธารณสุข การแพทย์และโรงพยาบาล ที่โรงพยาบาลต่าง ๆ และหน่วยงานต่าง ๆ ในภาครัฐและเอกชนกำลังเผชิญ

นอกจากนี้ ในงานวันที่ HIMSS Thailand eHealth Summit 2018 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 24-25 พฤษภาคมนี้ ที่โรงแรม Westin Grande Sukhumvit กรุงเทพ โดย HIMSS ยังจะได้ร่วมเปิดโครงการใหม่สำหรับการพัฒนาสนับสนุนงานด้านนวัตกรรมล้ำยุค ภายใต้ชื่อ HIMSS AsiaPac Innovation Hub ซึ่งจะเปิดตัวเป็นครั้งแรกที่งาน HIMSS Thailand eHealth Summit 2018 นี้ด้วย

สำหรับท่านที่สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายเพื่อรับความรู้และพบปะเพื่อนนักธุรกิจในวงการแพทย์ สาธารณสุขและสุขภาพ สามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์และเลือกลงทะเบียนได้ที่ https://www.himssthailand.org/

02/05/2018
CHECKSUKKAPHAP.COM
เลขที่ 598 ชั้น 6 ถนนเพลินจิต ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
095-515-9229
ข้อกำหนดและเงื่อนไข ความเป็นส่วนตัว