เช็คสุขภาพ : ที่นี่ ... มีคำตอบให้ทุกคำถามเกี่ยวกับสุขภาพของท่าน
หน้าแรก / บทความ / บวม (Edema, Dropsy หรือ Hydropsy)
โดย : วณิชชา สุมานัส
ทบทวนบทความโดย : ทีมแพทย์จากเช็คสุขภาพ
บวม (Edema, Dropsy หรือ Hydropsy)

บวม (Edema, Dropsy หรือ Hydropsy) หมายถึงบวม (Sswelling) ที่ใดที่หนึ่งหรือทั้งร่างกายเป็นการคั่งของนำ้ในเนื้อเยื่อ (Interstitial) ใต้ผิวหนัง สาเหตุใหญ่ ๆ

1) มีความดันของนำ้ในบริเวณนั้นเพี่มขึ้น (Increase Hydrostatic Pressure) เช่น บวมที่ตา (Puppy Eyes) บวมที่ตาขาว (Cornea of the Eye with Glaucoma) หรือเกิดจากการอักเสบของตาอย่างแรง (Severe Conjunctivitis) สมองบวม (Brain Edema) น้ำท่วมปอด (Pulmonary Edema)
2) การลดของความดัน Oncotic (Oncotic Pressure) ในเลือด เปรียบเสมือนต้นไม้ดึงนำ้จากรากถึงยอดไม้ คนเราถ้าขาด Oncotic Pressure นำ้ก็จะซึมออกจากหลอดเลือดไปอยู่ใต้ผิวหนัง
3) การเพี่ม Oncotic Pressure ที่เนื้อเยื่อ (Tissue) บริเวณใด บริเวณนั้นก็จะบวม มักเกิดหลังได้ยาคล้าย Aspirin เรียก Cyclooxygenase Inhibitor เช่น Ibuprofen, Indomethacin หรือบวมคั่งของน้ำเหลืองจาก L-glutamine
4) การเสียหน้าที่ของผนังหลอดเลือด ทำให้มีการซึมของนำ้จากหลอดเลือด (Increase Vessel Wall Permeability) เช่นมีการอักเสบ (Inflame)
5) มีการขัดขวางการถ่ายเทนำ้ออก (Clearance of Fluid) เช่น เด็ก Hydrop Fetalis
6) เกิดการคั่งของนำ้เนื่องจากเนื้อเยื่อขาดคุณสมบัติที่จะอุ้มนำ้ไว้ (Increase Water Retailing Property of Tissue Themselves) เช่น บวมจากไตวาย ตับวาย

ทางคลินิค มักจะแบ่งเป็นกดบุ๋มหรือไม่
1) พวกกดบุ๋ม มักเกิดหลังหัวใจวาย การตั้งครรภ์เป็นพิษ เส้นเลือดดำอักเสบ (Thrombophlebitis) ผิวหนังอักเสบ
2) พวกที่กดไม่บุ๋ม (Non-pitting) มักเกิดจากท่อนำ้เหลืองอักเสบ (Lymphadenitis) โรคไทรอยด์ Myxedema พวกขาดสารอาหารโปรตีน (Protein Energy Malnutrition)
3)บวมทั่วไป มักเกิดจากหัวใจวาย. ตับวาย โรคไต Nephotic Syndrome การวินิจฉัย การรักษา ต้องพบแพทย์โดยด่วน จึงจะแก้ไขได้

08/05/2018
บทความที่เกี่ยวข้อง

ไต (Kidney) ทำหน้าที่ขับถ่ายของเสียออกจากร่างกาย แต่ส่วนใหญ่จากการเผาผลาญของโปรตีน ดังนั้นอาหารที่ทำให้ไตต้องทำงานหนักมากขึ้นในการขับถ่ายของเสีย คือ โปรตีน โรคเกี่ยวกับไตมีอยู่มากมายหลายชนิด แต่โดยสรุปก็คือทำให้ไตไม่สามารถทำหน้าที่อย่างปกติได้ หลักสำคัญในการรักษาด้วยอาหารคือช่วยให้ไตทำงานน้อยลง เพื่อให้ไตได้มีโอกาสพักหรือฟื้นตัว และลดการคั่งของของเสียลูกเดือยพบในเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นพืชอาหารที่แพร่หลายในจีนก่อนที่จะปลูกข้าวและข้าวโพดกันอย่างแพร่หลาย เมล็ดเดือยนำมาหุงได้เช่นเดียวกับข้าวต้นกระท่อม เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางสูง 10-15 เมตร ใบกระท่อม เป็นใบเดี่ยวเรียงตัวเป็นคู่ตรงข้ามและมีหูใบ 1 คู่


CHECKSUKKAPHAP.COM
เลขที่ 598 ชั้น 6 ถนนเพลินจิต ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
095-515-9229
ข้อกำหนดและเงื่อนไข ความเป็นส่วนตัว