ประกาศแล้วในราชกิจจานุเบกษา ค่าฝากครรภ์และค่าคลอดบุตรสามารถนำมาใช้ลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 60,000 บาท

"/> ประกาศแล้วในราชกิจจานุเบกษา ค่าฝากครรภ์และค่าคลอดบุตรสามารถนำมาใช้ลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 60,000 บาท

"/>
เช็คสุขภาพ : ที่นี่ ... มีคำตอบให้ทุกคำถามเกี่ยวกับสุขภาพของท่าน
หน้าแรก / บทความ / รู้หรือยัง! คุณแม่ลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 6 หมื่นบาทจากค่าฝากครรภ์-ค่าคลอดบุตร
โดย : เอกพล สุวรรณหงษ์
ทบทวนบทความโดย : ทีมแพทย์เช็คสุขภาพ
รู้หรือยัง! คุณแม่ลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 6 หมื่นบาทจากค่าฝากครรภ์-ค่าคลอดบุตร

เครดิตภาพ: livingandloving.co.za

28 มิถุนายน 2561, กรุงเทพ --- ประกาศแล้วในราชกิจจานุเบกษา ค่าฝากครรภ์และค่าคลอดบุตรสามารถนำมาใช้ลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 60,000 บาท เพื่อจูงใจให้คนมีลูก

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. ลงชื่อโดยนาย อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง โดยมีใจความว่า ผู้ที่มีเงินได้หรือคู่สมรสสามารถนำค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าฝากครรภ์ และค่าคลอดบุตร มาช่วยลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ทั้งนี้ ผู้ที่มีเงินได้หรือคู่สมรสที่ได้รับสิทธิ์ตามกฏหมายจะได้รับการลดหย่อนภาษีสูงสุดไม่เกินปีละ 60,000 บาทต่อปี ตามจำนวนเงินที่จ่ายจริง และสำหรับการตั้งครรภ์ในแต่ละครั้ง และสิทธิ์ในการได้รับการลดหย่อนภาษีนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นมา

อนึ่ง หากเป็นการคลอดบุตรในการตั้งครรภ์ที่ไม่ได้เกิดขึ้นในปีภาษีเดียวกัน จะได้รับสิทธิ์ลดหย่อนตามจำนวนที่จ่ายจริงในปีที่ใช้ และต้องไม่เกิน 60,000 บาทรวมกัน

เหตุผลของการออกกฏกระทรวงนี้ก็เพราะ ประเทศไทยมีอัตราการเกิดของประชากรลดลง ผลที่ตามมาคือ ทำให้ประชากรวัยแรงงานลดลง และอัตราส่วนของผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น

อ่านฉบับเต็มเพิ่มเติมได้ที่นี่: การยกเว้นรัษฎากร 

แหล่งที่มา:

เช็คสุขภาพ. (2561). เกี่ยวกับเรา. เข้าถึงเมื่อวันที่. 28 มิถุนายน 2561

ถามหมอ. (2561). เกี่ยวกับ "ถามหมอ". เข้าถึงเมื่อวันที่. 28 มิถุนายน 2561

ราชกิจจานุเบกษา. (2561). ประกาศราชกิจจานุเบกษา. เข้าถึงเมื่อวันที่. 28 มิถุนายน 2561

28/06/2018
บทความที่เกี่ยวข้อง

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข พัฒนาวิธิการตรวจไวรัสซิกา โดยตรวจวัดปริมาณแอนติบอดี ด้วยวิธี PRNTกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พร้อมให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคไข้เลือดออก จากการติดเชื้อไวรัสเดงกี่ โดยการตรวจวินิจฉัยที่รวดเร็วโรคมะเร็งปากมดลูกก็เหมือนโรคมะเร็งทั่ว ๆ ไป คือเกิดเซลล์มะเร็งในส่วนล่างของปากมดลูกเติบโตผิดปกติ ละไม่สามารถควบคุมได้


CHECKSUKKAPHAP.COM
เลขที่ 598 ชั้น 6 ถนนเพลินจิต ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
095-515-9229
ข้อกำหนดและเงื่อนไข ความเป็นส่วนตัว