เช็คสุขภาพ : ที่นี่ ... มีคำตอบให้ทุกคำถามเกี่ยวกับสุขภาพของท่าน
หน้าแรก / บทความ / คนไทยติดเชื้อ “วัณโรค” 20 ล้านคน ติดอันดับ 14 ของโลก
โดย : วณิชชา สุมานัส
ทบทวนบทความโดย : ทีมเช็คสุขภาพ
คนไทยติดเชื้อ “วัณโรค” 20 ล้านคน ติดอันดับ 14 ของโลก

27 มิถุนายน 2562, กรุงเทพ --- พญ.ผลิน กมลวัทน์ ผู้อำนวยการกองวัณโรค กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ปัจจุบัน ประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อประมาณ 20 ล้านคน ติด 1 ใน 14 ประเทศที่มีวัณโรคสูง โดยในจำนวนผู้ติดเชื้อมีอาการป่วยแล้ว 1.2 แสนคน คิดเป็นอัตราป่วย 156 ต่อประชากรแสนคน เสียชีวิตปีละ 1.2 หมื่นคน ซึ่งในจำนวนผู้ป่วย 1.2 แสนคนนั้น พบว่า ผู้ป่วยเข้าระบบรักษาและสามารถติดตามอาการได้ 8 หมื่นราย คิดเป็น 75%

ทั้งนี้ วัณโรคสามารถเกิดขึ้นได้ทุกตำแหน่งของร่างกาย พบมากอันดับ 1 หรือประมาณ 80% คือพบที่ปอด รองลงมาคือวัณโรคกระดูก วัณโรคต่อมน้ำเหลอง และวัณโรคผิวหนัง เป็นต้น ซึ่งวัณโรคปอดสามารถติดต่อกันได้ผ่านทางลมหายใจ ส่วนวัณโรคโพรงจมูกในเคสของ “น้ำตาล เดอะสตาร์” นั้นเจอได้น้อย อัตราเสียชีวิตต่ำ ส่วนใหญ่แล้วรักษาหายได้ ทั้งนี้ กรณีวัณโรคหลังโพรงจมูกนั้นไม่ได้ติดต่อกัน มักเป็นเฉพาะตัว และมักเกิดจากปอดก่อน แล้วโรคค่อยขึ้นไปที่โพรงจมูก

พญ.ผลิน กล่าวว่า “ที่โพรงจมูกจะมีเส้นเลือดฝอยเยอะ แล้วธรรมชาติของวัณโรคเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ซึ่งจะมีการกัดเส้นเลือด หากกัดเส้นเลือดจุดสำคัญก็จะทำให้เลือดทะลักได้ เคสของน้ำตาล ไม่ทราบว่าเกิดการติดเชื้อตอนไหน แต่สำหรับผู้ติดเชื้อ หากร่างกายอ่อนแอ เม็ดเลือดขาวต่ำ ก็ทำให้เกิดการป่วยได้ และภาวะเกร็ดเลือดก็ทำให้ไม่มีตัวไปห้ามเลือด ทำให้เลือดทะลัก อาจจะเกิดวัณโรคที่ปอดมาก่อนหรือไม่ จริง ๆ อยากให้ครอบครัวของน้ำตาลได้มีการตรวจหาเชื้อด้วย เพราะหากมีการติดเชื้อที่ปอดจริง จุดนี้สามารถติดต่อกันได้”

วัณโรคทุกตำแหน่งในร่างกายสามารถรักษาหายได้ โดยกินยาติดต่อกันอย่างต่อเนื่อง 6 เดือน ห้ามขาดยาเด็ดขาด เพราะถ้าขาดยาจะทำให้เกิดการดื้อยาได้ ต้องเปลี่ยนการรักษาเป็นฉีดยา 6 เดือน กินยา 2 ปี ค่ายาประมาณ 2 แสนบาทต่อคนต่อปี แต่หากวัณโรคดื้อยารุนแรง ต้องเปลี่ยนการรักษาใหม่ซึ่งยากกว่าเดิม ค่ายาจะเพิ่มเป็นประมาณ 1.2 ล้านบาทต่อคนต่อปี

27/06/2019
บทความที่เกี่ยวข้อง

อภ. ร่วมวิจัยสารสกัดกัญชาทางการแพทย์คุณภาพมาตรฐานเพื่อผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็ง แพ้คีโม โรคลมชักคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติเตรียมบรรจุ "วัคซีนโรตา" เป็นวัคซีนพื้นฐานของประเทศปี 63 เพื่อฉีดให้เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปีองค์การเภสัชกรรม (GPO) เตรียมผลิตสารสกัดน้ำมันกัญชาชนิดหยดใต้ลิ้น 3 สูตร สูตรที่ 1 THC สูงกว่า CBD สูตรที่ 2 CBD สูงกว่า THC และสูตรที่ 3 สัดส่วน THC และ CBD


CHECKSUKKAPHAP.COM
เลขที่ 598 ชั้น 6 ถนนเพลินจิต ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
095-515-9229
ข้อกำหนดและเงื่อนไข ความเป็นส่วนตัว