เช็คสุขภาพ : ที่นี่ ... มีคำตอบให้ทุกคำถามเกี่ยวกับสุขภาพของท่าน
หน้าแรก / บทความ / ด่วน! ราชกิจจาฯ ถอดสาร CBD ออกจากบัญชียาเสพติดให้โทษ
โดย : วณิชชา สุมานัส
ทบทวนบทความโดย : ทีมเช็คสุขภาพ
ด่วน! ราชกิจจาฯ ถอดสาร CBD ออกจากบัญชียาเสพติดให้โทษ

2 สิงหาคม 2562, กรุงเทพ – เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 โดยมีเนื้อหาสำคัญอยู่ที่การปลดสาร CBD ในกัญชาและกัญชงออกจากรายชื่อยาเสพติดให้โทษประเภท 5 รวมถึง เปลือกแห้ง ลำต้นแห้ง เส้นใยแห้งของกัญชาและกัญชง และรวมถึงผลิตภัณฑ์ยาหรือสมุนไพรที่มีส่วนผสมของสาร CBD อีกด้วย

ทั้งนี้ ประกาศดังกล่าว ลงนามโดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา

กัญชาเป็นยาเสพติดประเภทที่ 5 ผู้เสพและมีไว้ในครอบครองมีโทษหนังถึงประหารชีวิต และประเทศไทยพยายามที่จะผลักดันให้มีการใช้กัญชาเพื่อการแพทย์และถูกกฎหมาย

วันที่ 19 สิงหาคม 2562 เป็นวันแรกที่ประเทศไทยเริ่มกลับมาให้บริการกัญชาทางการแพทย์อย่างถูกกฎหมาย หลังจากที่ออกกฎหมายห้ามใช้กัญชาผสมในตำหรับยามากว่า 94 ปี หรือตั้งแต่ปี พ.ศ. 2468 หรือสมัยรัชการที่ 6

ทั้งนี้ กฎหมายในสมัยรัชการที่ 6 นั้นห้ามเฉพาะตำหรับยาที่เข้ากัญชา หลังจากนั้น พืชกัญชาผิกฎหมายไทยในทุกมิติตามพระราชบัญญัติกัญชาปี พ.ศ. 2477 มาตลอด โดยสภาผู้แทนลงมติเห็นสมควรให้มีการควบคุมกัญชาซึ่งให้โทษร้ายแรงแก่ผู้สูบ พร้อมกับมีบทกำหนดโทษการซื้อ ขาย ปลูก เสพ ด้วยการจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 200 บาท

หลังจาก 94 ปีแห่งการปิดกัน ปัจจุบัน ประเทศไทยสามารถนำกัญชามาใช้ในรูปแบบของการให้บริการกัญชาเพื่อการแพทย์ได้อีกครั้ง โดยจะจ่ายกัญชาผ่านโรงพยาบาลศูนย์ 12 แห่ง โรงพยาบาลที่จัดบริการการแพทย์แผนไทย 7 แห่ง โดยผ่านการควบคุมของแพทย์ผู้ได้รับอนุมัติ ซึ่งแพทย์จะเป็นผู้วินิจฉัยว่า ผู้ป่วยรายใดสมควรจะใช้สารสกัดกัญชา

โดยจะนำร่องให้บริการในโรงพยาบาลต่างๆ ดังนี้

รายชื่อ โรงพยาบาลที่ให้บริการสารสกัดกัญชา (รพศ.12แห่ง)

 1. โรงพยาบาล ลำปาง
 2. โรงพยาบาล พุทธชินราช จ.พิษณุโลก
 3. โรงพยาบาล สวรรค์ประชารักษ์ จ.นครสวรรค์
 4. โรงพยาบาล สระบุรี
 5. โรงพยาบาล ราชบุรี
 6. โรงพยาบาล ระยอง
 7. โรงพยาบาล ขอนแก่น
 8. โรงพยาบาล อุดรธานี
 9. โรงพยาบาล บุรีรัมย์
 10. โรงพยาบาล สรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี
 11. โรงพยาบาล สุราษฎร์ธานี
 12. โรงพยาบาล หาดใหญ่ จ.สงขลา

โรงพยาบาลที่จัดบริการการแพทย์แผนไทย 7 แห่ง 

 1. โรงพยาบาล เจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี
 2. โรงพยาบาล หนองฉาง จ.อุทัยธานี
 3. โรงพยาบาล ดอนตูม จ.นครปฐม
 4. โรงพยาบาล เด่นชัย จ.แพร่
 5. โรงพยาบาล พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร
 6. โรงพยาบาล คูเมือง จ.บุรีรัมย์
 7. โรงพยาบาล ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี

หมายเหตุ: รายชื่อโรงพยาบาลนำร่อง เป็นข้อมูลจากประกาศของกระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2562

ทั้งนี้ โดยหลังจากมีการเปิดตัวโรงพยาบาลนำร่องให้ใช้กัญชาเพื่อการแพทย์ได้แล้ว จึงได้เปิดให้ดาวน์โหลดคำแนะนำในการใช้กัญชาเพื่อการแพทย์อย่างเป็นทางการ

หมายเหตุ: 

เว็บไซต์ CheckSukkaphap (เช็คสุขภาพ) ไม่ได้ให้คำปรึกษาทางการแพทย์ ไม่ได้ทำการวินิจฉัยโรค หรือไม่ได้รักษาโรคแต่อย่างใด

แหล่งที่มา:

Highland Network. (2562). ด่วน!! ประกาศราชกิจจานุเบกษา ถอดสารcbd ในกัญชาออกจากบัญชียาเสพติดให้โทษ. เข้าถึงข้อมูลเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562.

Highland Network. (2562). 19 สค.62 วันแรกที่ไทยกลับมาให้บริการกัญชาทางการแพทย์ หลังถูกห้ามมา 94 ปี. เข้าถึงข้อมูลเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562.

Highland Network. (2562). สธ.เปิดให้ดาวน์โหลด “คำแนะนำการใช้กัญชาทางการแพทย์ ” อย่างเป็นทางการ. เข้าถึงข้อมูลเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562.

ราชกิจจานุเบกษา. (2562). ประกาศกระทรวงสาธารณสุข. เข้าถึงข้อมูลเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562.

01/09/2019
บทความที่เกี่ยวข้อง

สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย (PDIST) ผนึก มูลนิธิวัคซีนเพื่อประชาชน สร้างเสริมภูมิคุ้มกันเด็กไทยห่างไกลโรคไอพีดีองค์การเภสัชกรรม (อภ.) เตรียมเปิดตัวน้ำมันกัญชาทางการแพทย์อย่างเป็นทางการ 7 สิงหาคมนี้ ระบุ เกรดการแพทย์เทียบเท่ามาตรฐานโลก ล็อตแรก 3 สูตร รวม 6,500 ขวดความดันโลหิตต่ำ เป็นศัพท์ทางการแพทย์ หมายถึงภาวะของความดันเลือดในร่างกายที่ต่ำ (ต่ำกว่า 90/60)


CHECKSUKKAPHAP.COM
เลขที่ 598 ชั้น 6 ถนนเพลินจิต ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
095-515-9229
ข้อกำหนดและเงื่อนไข ความเป็นส่วนตัว