เช็คสุขภาพ : ที่นี่ ... มีคำตอบให้ทุกคำถามเกี่ยวกับสุขภาพของท่าน
หน้าแรก / บทความ / อนุทิน ยืนยัน COVID-19 ยังไม่ระบาดในไทย ยังไม่เข้าสู่ระยะที่ 3
โดย : วณิชชา สุมานัส
ทบทวนบทความโดย : ทีมเช็คสุขภาพ
อนุทิน ยืนยัน COVID-19 ยังไม่ระบาดในไทย ยังไม่เข้าสู่ระยะที่ 3

26  กุมภาพันธ์  2563, กรุงเทพ - นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ครั้งที่  2/ 2563 โดยมี นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และนายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค รวมถึงปลัดกระทรวงที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงการต่างประเทศ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ และอื่น ๆ เข้าร่วมประชุมด้วย

นายอนุทินกล่าวว่า โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า  2019 ในประเทศไทยยังไม่พบว่ามีการระบาด ซึ่งยังอยู่ในระยะที่ 2  ในขณะที่ แนวโน้มการระบาดในต่างประเทศมีมากขึ้น ซึ่งอาจส่งผลต่อการระบาดในประเทศไทยในอนาคตได้ จึงได้มีประชุมและมีมติเห็นชอบในหลักการร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.  2563 เพื่อเพิ่มโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เป็นโรคติดต่ออันตราย ภายใต้พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ลำดับที่ 14 เพื่อให้สามารถใช้ข้อกำหนดตามพระราชบัญญัติดังกล่าวในการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคได้ สามารถควบคุมโรคได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และลดผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจอีกด้วย

ทั้งนี้ ภายใต้พระราชบัญญัตินี้ จะทำให้สามารถค้นหาผู้ป่วย สอบสวน และสามารถควบคุมโรคได้เร็ว โดยเจ้าบ้าน/ผู้ควบคุมดูแลอาคาร/แพทย์ผู้ทำการรักษาที่บ้าน ผู้รับผิดชอบในสถานพยาบาล/ ผู้ทำการชันสูตร และผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติด ภายใน 3 ชั่วโมง โดยเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อจะมีอำนาจในการดำเนินการหรือออกคำสั่ง เช่น ให้ผู้ที่เป็นหรือมีเหตุสงสัยว่าเป็นโรคมารับการตรวจชันสูตร แยกกาก กัปตัน คุมไว้และสังเกตได้ 

นายอนุทินยังกล่าวอีกว่าขอให้ประชาชนอย่าได้ตื่นตระหนก การประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เป็นโรคติดต่ออันตรายครั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าไทยควบคุมโรคไม่ได้จนเข้าสู่ระยะที่ 3 แต่มาตรการที่ออกมาเป็นการทำงานเชิงรุกล่วงหน้ามากกว่าสถานการณ์จริงไปอีกขั้นหนึ่ง ที่สำคัญ จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถเข้าควบคุมโรคได้ทันที ซึ่งจะช่วยป้องกันการแพร่กระจายในวงกว้าง ดังที่ได้เห็นในตัวอย่างที่เกิดขึ้นในบางประเทศ

นอกจากนี้ คณะกรรมการยังได้เห็นชอบแนวทางการปฏิบัติเพื่อเป็นกรอบแนวทางให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดจัดทำแผนเผชิญเหตุกรณี Coronavirus  และรายงานความก้าวหน้าต่อคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ซึ่งประกอบด้วย 6 มาตรการ ได้แก่ การคัดกรองและเฝ้าระวังผู้ป่วยในช่องทางเข้าออกประเทศ สถานพยาบาล  การดูแลรักษาผู้ป่วยและป้องกันการติดเชื้อ การติดตามผู้สัมผัสโรค การสื่อสารความเสี่ยง การใช้มาตรการทางสังคมและกฎหมาย และการประสานงานและจัดการข้อมูล

26/02/2020
บทความที่เกี่ยวข้อง

Cryonics4U เปิดตลาดรับปรึกษาแช่แข็งร่างกายครั้งแรกในไทย เผยความก้าวหน้าเทคโนโลยีชุบชีวิต Cryonicsนายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต กับสื่อท้องถิ่นว่า แต่ละปีจะมีคนไทยพยายามฆ่าตัวตายปีละ 53,000 คน เฉลี่ยชั่วโมงละ 6 คนศูนย์จุฬายีนโปร เชิญผู้สื่อข่าวมารณรงค์ให้ความรู้เสริมสร้างความเข้าใจ “โรคมะเร็งปอด” พร้อมแนะนวัตกรรมการตรวจยีนมะเร็งนำไปสู่การรักษาที่มี


CHECKSUKKAPHAP.COM
เลขที่ 598 ชั้น 6 ถนนเพลินจิต ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
095-515-9229
ข้อกำหนดและเงื่อนไข ความเป็นส่วนตัว