เช็คสุขภาพ : ที่นี่ ... มีคำตอบให้ทุกคำถามเกี่ยวกับสุขภาพของท่าน
หน้าแรก / บทความ / นมแม่ลดโอกาสเสี่ยงเป็นโรคหอบหืด
โดย :
ทบทวนบทความโดย :
นมแม่ลดโอกาสเสี่ยงเป็นโรคหอบหืด

โรคหอบหืดเป็นโรคที่ทำให้ระบบทางเดินหายใจติดเชื้อ มีอาการไอ หายใจลำบากหรือหายใจไม่ออก อาการเหล่านี้เกิดขึ้นเป็นปกติสำหรับเด็ก อาการจะรุนแรงหรือไม่ขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายแต่ละคน อ้างอิงจากผลการศึกษาของชาวดัชท์ทำให้ทราบว่า การให้เด็กดื่มนมแม่นั้นจะลดอัตราเสี่ยงเป็นโรคหอบหืดได้ โดยสังเกตจากกลุ่มเด็กที่ดื่มนมแม่ประมาณ 6 เดือน
ระยะเวลาช่วงที่ได้ดื่มนมแม่มีผลต่ออาการหอบหืดของเด็ก
มีรายงานว่าเด็กที่ไม่ได้ดื่มนมแม่มีความเสี่ยง 50% ที่จะมีอาการหอบหืด เมื่อเปรียบเทียบกับเด็กที่ได้ดื่มนมแม่มากกว่า 6 เดือน ส่วนเด็กที่ได้ดื่มนมแม่บ้าง สลับกับดื่มนมอื่น หรืออาหารอื่น ๆ ก็มีความเสี่ยง 20% ที่จะเกิดอาการหายใจลำบาก ยิ่งเด็กได้ดื่มนมแม่เป็นระยะเวลานานเท่าไหร่ ก็ยิ่งป้องกันโรคหอบหืดได้มากขึ้นเท่านั้น
ศึกษาเรื่องนี้อย่างไร
งานวิจัยนี้ทำการศึกษาจากเด็กจำนวนกว่า 5,000 คนในเนเธอร์แลนด์ โดยถามพ่อแม่เด็กเกี่ยวกับการดื่มนม การรับประทานอาหารของเด็ก และอาการหอบหืดที่เกิดขึ้นช่วงที่เด็กอายุ 1-4 ปี 92% ของเด็กทั้งหมดเคยดื่มนมแม่อย่างน้อยหนึ่งครั้ง 80% สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับช่วงเวลาในการดื่มนมแม่และเรื่องอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ได้ พบว่าเด็กส่วนมากจะดื่มนมแม่เป็นระยะเวลาราว ๆ 3 เดือนครึ่ง มี 21% ที่ดื่มนมแม่ถึง 4 เดือน
ผลการวิจัย
ในช่วงอายุ 1-4 ปีของเด็กที่ไม่เคยดื่มนมแม่นั้นไม่เพียงแต่จะเกิดอาการหายใจลำบาก แต่ยังหายใจได้สั้น มีอาการไอ และมีเสมหะ มากกว่าเด็กที่ดื่มนมแม่อย่างน้อย 6 เดือน
การดื่มนมแม่อย่างเดียวมีประโยชน์อย่างไร
นักวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถอธิบายถึงรายละเอียดได้ว่านมแม่ป้องกันอาการหอบหืดได้อย่างไร แต่มีงานวิจัยก่อนหน้านี้ที่แสดงให้เห็นว่านมแม่มีผลดีต่อระบบภูมิคุ้มกันและระบบย่อยอาหาร จากผลการวิจัยนี้จึงแนะนำให้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างน้อย 4 เดือน
งานวิจัยที่กล่าวมานั้นมาจากการสำรวจทั้งหมด จึงมีแนวโน้มที่จะผิดพลาดได้ แต่อย่างไรก็ตามงานวิจัยนี้ก็ช่วยให้รู้ถึงคุณประโยชน์ของนมแม่ การให้ลูกดื่มนมแม่ช่วยลดความเสี่ยงที่จะติดเชื้อต่าง ๆ นอกจากนี้ยังลดโอกาสที่แม่จะเป็นมะเร็งรังไข่และมะเร็งเต้านมได้อีกด้วย หากไม่มีข้อจำกัดอะไรก็ควรให้ลูกดื่มนมแม่ให้นานเท่าสุดเท่าที่จะทำได้

23/02/2018
บทความที่เกี่ยวข้อง
CHECKSUKKAPHAP.COM
เลขที่ 598 ชั้น 6 ถนนเพลินจิต ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
095-515-9229
ข้อกำหนดและเงื่อนไข ความเป็นส่วนตัว