เช็คสุขภาพ : ที่นี่ ... มีคำตอบให้ทุกคำถามเกี่ยวกับสุขภาพของท่าน
หน้าแรก / บทความ / ไซที อาร์บี (ZYTEE RB)
โดย : วณิชชา สุมานัส
ทบทวนบทความโดย : ทีมแพทย์เช็คสุขภาพ
ไซที อาร์บี (ZYTEE RB)

 

ไซทีอาร์บี (ZYTEE RB) (ชื่อการค้า)

ไซทีอาร์บี คือ อะไร

ตัวยา: Active ingredients (salts): Benzalkonium Chloride (0.02%), Choline Salicylate (9%)

การใช้

ไซทีอาร์บีใช้ทำอะไร

โดยทั่วไป ไซทีอาร์บีใช้รักษาแผลในปาก อาการระคายเคืองจากฟันปลอม และอาการปวดฟัน

ไซทีอาร์บีใช้อย่างไร

 • ทาบาง ๆ บริเวณที่แนะนำจากแพทย์
 • ปฎิบัติตามคำแนะนำบนฉลากยา
 • อย่าใช้ไซทีอาร์บีในปริมาณที่แพทย์แนะนำมากเกินไป เป็นระยะเวลานาน

ไซทีอาร์บีเก็บรักษาอย่างไร
ไซทีอาร์บีเก็บในอุณหภูมิห้องและเก็บให้พ้นแสงกับความชื้น เพื่อป้องกันการเสื่อมสภาพของยาไซทีอาร์บีไม่ควรเก็บไว้ในห้องน้ำหรือตู้เย็น อาจมียาไซทีอาร์บีหลายยี่ห้อที่อาจมีวิธีการเก็บรักษาที่แตกต่างออกไป หมั่นตรวจสอบบรรจุภัณฑ์ของยาไซทีอาร์บีเสมอเพื่อเก็บคำแนะนำตัวยาไว้ หรือสอบถามวิธีเก็บรักษาจากเภสัชกร ควรเก็บไซทีอาร์บีให้พ้นมือเด็กหรือสัตว์เลี้ยงเพื่อความปลอดภัย
ไม่ควรทิ้งยาไซทีอาร์บีลงในโถส้วม หรือเทลงแหล่งน้ำ ถ้าไม่ได้รับการแนะนำจากแพทย์ ต้องทิ้งไซทีอาร์บีเมื่อหมดอายุหรือไม่จำเป็นต้องใช้แล้ว ปรึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากเภสัชกร เมื่อต้องการทราบวิธีทำลายไซทีอาร์บีอย่างปลอดภัย

ข้อแนะนำและคำเตือนในการใช้ไซทีอาร์บี

สิ่งที่ควรทราบก่อนการใช้ไซทีอาร์บี

ปรึกษาแพทย์ก่อนการใช้ไซทีอาร์บี เมื่อมีอาการต่อไปนี้

 • หญิงมีครรภ์หรืออยู่ในช่วงให้นมบุตร เนื่องจากในระหว่างการมีครรภ์หรืออยู่ในช่วงให้นมบุตรจึงควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์เท่านั้น
 • อยู่ระหว่างรับประทานยาชนิดอื่น รวมไปถึงยาที่สามารถซื้อได้โดยไม่ต้องใช้ใบสั่งยา
 • หากเคยมีประวัติแพ้สารประกอบชนิดใดชนิดหนึ่งของยาไซทีอาร์บีหรือยาชนิดอื่น ๆ
 • หากมีอาการเจ็บป่วย ความผิดปกติ หรือพยาธิสภาพอื่น ๆ
 • อย่างไรก็ตาม ห้ามใช้ยากับแผลเปิด
 • อย่าใช้กับฟันปลอมหรือเหล็กจัดฟันเป็นเวลาครึ่งชั่วโมง
 • อย่าใช้ยาติดต่อกันเกิน 1 สัปดาห์โดยไม่ได้รับการแนะนำจากแพทย์

ไซทีอาร์บีปลอยภัยกับสตรีมีครรภ์หรือขณะให้นมบุตรหรือไม่

 • ไม่มีข้อมูลเพียงพอเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้ยาไซทีอาร์บีในระหว่างตั้งครรภ์หรือขณะให้นมบุตร ควรปรึกษาแพทย์ ถึงคุณประโยชน์ของการรับประทานยาไซทีอาร์บีนี้ต้องมีมากกว่าความเสี่ยงก่อนการใช้

ผลข้างเคียงของไซทีอาร์บี

อะไรคือผลข้างเคียงจากการใช้ไซทีอาร์บี

เมื่อใช้ไซทีอาร์บีอาจเกิดผลข้างเคียงดังนี้

 • พักผ่อนไม่เพียงพอ
 • มีอาการแพ้จากผิวหนังอักเสบ
 • อาการชัก
 • ภาวะการหายใจล้มเหลวฉับพลัน (Paralysis of respiratory muscle)
 • อาเจียน
 • อาการโคม่า

ผลข้างเคียงไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคน อาจเกิดผลข้างเคียงอื่นๆที่ไม่ได้กล่าวไว้ข้างต้นได้ หากมีข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับผลข้างเคียงของยา ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร


ปฏิกิริยาต่อยาของไซทีอาร์บี

ยาอะไรบ้างที่ทำปฏิกิริยาต่อยาไซทีอาร์บี

 • ไซทีอาร์บีอาจทำปฏิกิริยากับยาที่ใช้อยู่ ซึ่งสามารถเปลี่ยนการออกฤทธิ์ยาหรือทำให้เสี่ยงเกิดผลข้างเคียงอย่างรุนแรง เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดปฏิกิริยาของยา ควรทราบรายชื่อทั้งหมดของยาที่ใช้อยู่ (ทั้งยาที่มีใบสั่งยาจากแพทย์และไม่มีใบสั่งยาจากแพทย์ รวมทั้งสมุนไพรต่างๆที่ใช้) และแจ้งรายชื่อยาที่ใช้ทั้งหมดแก่แพทย์หรือเภสัชกร เพื่อความปลอดภัย อย่าเริ่ม หรือหยุดยา หรือเปลี่ยนแปลงปริมาณยาที่ใช้โดยไม่ได้รับการอนุญาตจากแพทย์
 • ไซทีอาร์บีทำปฏิกิริยากับอาหารหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือไม่
 • ไซทีอาร์บีอาจทำปฏิกิริยากับอาหารหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยแปรสภาพการออกฤทธิ์ยาหรือเพิ่มความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดผลข้างเคียงรุนแรงได้ ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรเกี่ยวกับอาหารหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่จะทำให้เกิดผลข้างเคียงก่อนใช้ยา
 • สภาวะร่างกายแบบใดที่จะเกิดปฏิกิริยากับยาไซทีอาร์บี
 • ไซทีอาร์บีอาจทำปฏิกิริยากับสภาวะทางร่างกายได้ ปฏิกิริยาดังกล่าวอาจทำให้ร่างกายแย่ลงหรือทำให้ฤทธิ์ของยาเปลี่ยนไป จำเป็นต้องบอกถึงสภาวะร่างกายของตนเองกับแพทย์หรือเภสัชกรเสมอ

ขนาดยาของไซทีอาร์บี
ข้อมูลนี้ไม่ใช่คำแนะนำจากแพทย์โดยตรงควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางด้านสมุนไพรหรือแพทย์ก่อนใช้ยาไซทีอาร์บีเสมอ
ปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับรายละเอียดของขนาดยาไซทีอาร์บี

ขนาดยาไซทีอาร์บีสำหรับผู้ใหญ่

 • ปริมาณยาที่แนะนำ คือ 1 – 2 dps ทาบางๆบริเวณที่มีอาการ อาจทาซ้ำได้ทุก 3 – 4 ชม.ได้ตามต้องการ หรือตามคำแนะนำของแพทย์
 • ขนาดยาไซทีอาร์บีสำหรับเด็ก
 • ขนาดยาไซทีอาร์บีที่ใช้ในผู้ป่วยเด็กไม่ได้มีข้อมูลยืนยันไซทีอาร์บีอาจไม่ปลอดภัยต่อเด็ก ต้องเข้าใจถึงความปลอดภัยก่อนการใช้ยาไซทีอาร์บีควรปรึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกร

ไซทีอาร์บีมีจำหน่ายในรูปแบบใดบ้าง

ไซทีอาร์บีมีจำหน่ายในรูปแบบต่อไปนี้

 • ไซทีอาร์บีแบบเจล ขนาด 10 มิลลิลิตร

ควรทำอย่างไรเมื่อมีอาการฉับพลันหรือมีการรับยาเกินขนาด

 • เมื่อมีอาการฉับพลันหรือมีการรับยาเกินขนาด ติดต่อเบอร์โทรศัพท์หน่วยฉุกเฉินส่งสถานพยาบาลที่ใกล้ที่สุด

หากลืมรับประทานยาไซทีอาร์บีทำอย่างไร

หากลืมรับประทานยาไซทีอาร์บีให้รับประทานยาทันที อย่างไรก็ตาม หากเป็นช่วงเวลาที่ใกล้กับยามื้อต่อไป ให้เว้นยาที่ลืมรับประทานไป แล้วรับประทานยามื้อต่อไปตามเดิม อย่ารับประทานซ้ำซ้อนกัน 

*** คุณอาจอยากอ่านบทความเหล่านี้เพิ่มเติม ***

ยาทูโจ (Toujeo)

แวเลียม (Valium)

ซาแนกซ์ (Xanax)

Mims. (2020). Zytee RB® gel. Accessed 14 April 2020.
TableWise. (2020). Zytee RB® gel. Accessed 14 April 2020.

 

23/02/2018
บทความที่เกี่ยวข้อง
CHECKSUKKAPHAP.COM
เลขที่ 598 ชั้น 6 ถนนเพลินจิต ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
095-515-9229
ข้อกำหนดและเงื่อนไข ความเป็นส่วนตัว