เช็คสุขภาพ : ที่นี่ ... มีคำตอบให้ทุกคำถามเกี่ยวกับสุขภาพของท่าน
หน้าแรก / บทความ / ปฏิบัติตัวอย่างไรไม่ให้เชื้อ “เอชไอวี” แพร่ไปยังคนใกล้ชิด
โดย : อุไรรัตน์ โรจจ์นานนท์
ทบทวนบทความโดย :
ปฏิบัติตัวอย่างไรไม่ให้เชื้อ “เอชไอวี” แพร่ไปยังคนใกล้ชิด

ช่วยปกป้องญาติและทุกๆ คนที่อยู่ร่วมกับคุณ

ต้องปฏิบัติดังนี้คือ

ทำความเข้าใจว่าเอชไอวีแพร่กระจายอย่างไร

ก่อนอื่นคุณต้องรู้อย่างชัดเจนว่า HIV แพร่กระจายอย่างไร  จำเป็นต้องหาความรู้ให้แก่ตนเองให้มากๆ เช่น เอชไอวีจะติดต่อกับเลือดที่ติดเชื้อ น้ำอสุจิหรือสารคัดหลั่งในช่องคลอด เอชไอวีสามารถส่งผ่านทางช่องคลอด ช่องปากหรือทวารหนัก ที่ไม่มีการป้องกัน รวมทั้งการสัมผัสเลือดและการสัมผัสกับของเหลวในร่างกายกรณีที่คุณเป็นแผลที่ ทั้งนี้คุณสามารถจูบได้อย่างปลอดภัย เช่น เดียวกันกับการสัมผัสและปฏิสัมพันธ์ในชีวิตประจำวันกับคนที่ติดเชื้อเอชไอวี

หลีกเลี่ยงแอลกอฮอล์และยาเสพติด

สองสิ่งที่คุณควรทำคือ เลิกใช้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และยาเสพติด แอลกอฮอล์จะส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจและนำไปสู่สถานการณ์ต่างๆ เช่นเดียวกันกับยาเสพติดชนิดฉีดเข้าเส้นเลือด ก็สามารถทำให้คุณมีแนวโน้มที่จะติดเชื้อเอชไอวีได้

เพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย

การมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย หมายรวมถึงการใช้ถุงยางอนามัย ในกรณีที่คุณมีเพศสัมพันธ์กับคนที่ติดเชื้อเอชไอวีสิ่งสำคัญคือต้องสวมถุงยางอนามัย และหมั่นตรวจหาเชื้อเอชไอวีอย่างสม่ำเสมอ หรือเลือกใช้ยา tenofovir plus emtricitabine  ในทุกวันที่มีเพศสัมพันธ์ เพราะยาตัวนี้สามารถช่วยป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีได้ ยานี้สามารถลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ HIV.9, 10, 11. อย่างไรก็ตามยาตัวนี้มีราคาแพง

ห้ามใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน

เข็มฉีดยาสามารถติดเชื้อเอชไอวีจากคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่งได้ จึงเป็นเรื่องต้องห้ามที่ไม่ควรใช้เข็มฉีดยาร่วมกันไม่ว่าจะกรณีใดๆ โดยเฉพาะกลุ่มที่เสพยาเสพติด รวมไปถงกลุ่มที่ชอบสักตามร่างกาย

หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับเลือดของคนอื่นและของเหลวในร่างกายบางชนิด

คุณไม่มีวันรู้ว่าใครมีเชื้อเอชไอวี ดังนั้นอย่าสัมผัสกับเลือดของคนอื่น ถ้าเป็นไปได้และหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับของเหลวในร่างกายอื่น ๆ ที่สามารถแพร่กระจายได้ด้วย เอชไอวี ของเหลวเหล่านี้รวมถึง: น้ำอสุจิ, ของเหลวช่องคลอด, เยื่อเมือก,ของเหลวในน้ำไขสัน และน้ำไขข้อ (โดยปกติจะสัมผัสเฉพาะในกรณีที่คุณทำงานในสาขาการแพทย์เท่านั้น)

ปกป้องคนใกล้ชิดด้วยการรับผิดชอบ เมื่อคุณติดเชื้อเอชไอวี ต้องไม่อายและกังวลเกี่ยวกับโรค ต้องบอกกับญาติมิตรและเพื่อนฝูงเพื่อปกป้องพวกเขาและตัวคุณเอง

19/03/2018
บทความที่เกี่ยวข้อง
CHECKSUKKAPHAP.COM
เลขที่ 598 ชั้น 6 ถนนเพลินจิต ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
095-515-9229
ข้อกำหนดและเงื่อนไข ความเป็นส่วนตัว