เช็คสุขภาพ : ที่นี่ ... มีคำตอบให้ทุกคำถามเกี่ยวกับสุขภาพของท่าน
หน้าแรก / บทความ / ตามืดบอดเฉียบพลัน ... อาจเพราะเส้นเลือดจอประสาทตาอุดตัน
โดย : วณิชชา สุมานัส
ทบทวนบทความโดย : ทีมแพทย์จากเช็คสุขภาพ
ตามืดบอดเฉียบพลัน ... อาจเพราะเส้นเลือดจอประสาทตาอุดตัน

โรคเส้นเลือดจอประสาทตาอุดตัน หรือที่เรียกว่า Retinal Artery Stoke สามารถเกิดขึ้นได้โดยฉับพลันและอาจเป็นสาเหตุให้ตาบอดได้หากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที  หากตัวคุณเองหรือคนที่คุณรักเป็นโรคเส้นเลือดจอประสาทตาอุดตันหรือขาดเลือด คุณอาจจะมีข้อสงสัยดังต่อไปนี้

โรคเส้นเลือดจอประสาทตาขาดเลือดคืออะไร

Retinal artery คือ เส้นเลือดแดงซึ่งเป็นตัวนำออกซิเจนและสารอาหารไปสู่ตา

โรคเส้นเลือดจอประสาทตาขาดเลือดมีสาเหตุมาจากเส้นเลือดแดงเกิดการอุดตัน  ซึ่งไปอุดกั้นการไหลเวียนของเลือดในหลอดเลือดแดง. โรคเส้นเลือดจอประสาทตาขาดเลือด, ภาวะอุดกั้นการไหลเวียนเลือดไปสู่ตาผ่านหลอดเลือดแดง ซึ่งทำให้เกิดผลลัพธ์. การรบกวนการไหลเวียนของเลือดทำให้เกิดความเสียหายต่อตายังผลให้เกิดโรคเส้นเลือดจอประสาทตาขาดเลือด, ซึ่งการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นที่ตานี้เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางเคมีโดยเกิดขึ้นระหว่างและหลังจากการขาดเลือด   และภายหลังทำให้ตาสูญเสียการทำงานไป  ส่วนใหญ่แล้วโรคเส้นเลือดจอประสาทตาขาดเลือดเป็นสาเหตุทำให้ตามืดบอด  ทั้งนี้ความรุนแรงของโรคขึ้นอยู่กับว่าการอุดกั้นนั้นเป็นพื้นที่ส่วนใหญ่ของเส้นเลือดแดงที่ไปเลี้ยงจอประสาทตาหรือเป็นที่แขนงเส้นเลือดแดงจอประสาทตา, ระดับความรุนแรงมีตั้งแต่สูญเสียการมองเห็นบางส่วน, สูญเสียการมองเห็นเป็นส่วนใหญ่, หรือตามืดบอดสนิท

ทำอย่างไรเราถึงจะทราบว่านี่เป็นอาการของโรคเส้นเลือดจอประสาทตาขาดเลือด

ภาวะสูญเสียการมองเห็นโดยฉับพลันเป็นภาวะฉุกเฉิน ซึ่งเป็นอาการของเส้นเลือดอุดตัน, การบาดเจ็บทางสมองที่รุนแรง, โรคหัวใจ หรือ ภาวะฉุกเฉินทางคลีนิคอื่นๆ เช่น โรคเส้นเลือดจอประสาทตาอุดตัน.  โรคเส้นเลือดจอประสาทตาอุดตันนั้นโดยทั่วไปจะมีผลกับตาเพียงข้างเดียวต่อการป่วยครั้งนั้นๆ  และไม่เป็นสาเหตุของอาการปวดตา

หากเป็นโรคนี้แล้วจะมีโอกาสกลับมามองเห็นอีกหรือไม่

ผู้ป่วยที่เคยเป็นโรคนี้มีทั้งกลับมามองเห็นเพียงบางส่วนและบางคนกลับมามองเห็นเป็นปกติ อย่างไรก็ตามโรคเส้นเลือดจอประสาทตาอุดตันนั้นอาจจะทำให้ตามืดบอดสนิทตลอดไปได้ in one or more visual fields. ลานสายตาคือบริเวณด้านบน ด้านล่าง ด้านขวา และด้านซ้ายของการมองเห็นของคนเรา

ผู้ป่วยมีโอกาสที่จะหายจากโรคนี้หากได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที

สิ่งที่ควรทราบเกี่ยวกับโรคเส้นเลือดจอประสาทตาอุดตันมีอะไรบ้าง

โรคเส้นเลือดจอประสาทตาอุดตันมีความสัมพันธ์กับภาวะเสี่ยงของเส้นเลือดอุดตัน  เช่น โรคหัวใจและความดันโลหิตสูง   ซึ่งโรคเหล่านี้เกิดจากลิ่มเลือดไปอุดกั้นในเส้นเลือดแดงที่ไปเลี้ยงจอประสาทตา

อย่างไรก็ตาม, ยังมีสาเหตุอื่นๆที่ทำให้เกิดโรคเส้นเลือดจอประสาทตาอุดตัน  โรคหรือการตีบแคบของหลอดเลือดแดงที่คอเป็นอีกสาเหตุหนึ่งอาจทำให้เกิดภาวะหลอดเลือดอุดตันได้  ซึ่งหากมีภาวะเส้นเลือดจอประสาทตาอุดกั้นเกิดขึ้นก็ควรทำการประเมินอย่างละเอียดอีกครั้ง เนื่องจากหลอดเลือดแดงมักจะเป็นสาเหตุต้นๆของการเกิดภาวะเส้นเลือดจอประสาทตาอุดกั้น

หากเปรียบเทียบกับอาการที่เรียกว่า giant cell arteritis ซึ่งเกิดจากการอักเสบของหลอดเลือด  เป็นการอักเสบของเส้นเลือดบริเวณใกล้กับหน้าผาก  อาการนี้จะสัมพันธ์กับภาวะเส้นเลือดจอประสาทตาอุดตัน  แต่มักไม่สัมพันธ์กับภาวะเส้นเลือดอุดตันในสมอง

ผลการตรวจตามีความสำคัญต่อการประเมินอาการสูญเสียการมองเห็นและเป็นผลบ่งชี้ของโรคเส้นเลือดจอประสาทตาอุดตัน  เมื่อผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคเส้นเลือดจอประสาทตาอุดตัน  ก็จะได้รับการตรวจพิเศษเพิ่มเติมโดยการตรวจสอบการมองเห็นเพื่อดูว่าเส้นเลือดจอประสาทตาส่วนใหนเกิดการอุดกั้น, การตรวจทางรังสีวิทยา, การตรวจเลือด หรือในบางครั้งอาจจะมีการตัดชิ้นเนื้อเพื่อทำการตรวจประเมินด้วย

โอกาสการเกิดเส้นเลือดอุดตันในสมองมีมากน้อยแค่ไหน

เนื่องด้วยภาวะเสี่ยงของโรคเส้นเลือดอุดตันในสมองและภาวะเสี่ยงของโรคเส้นเลือดจอประสาทตาอุดตันมีบางอย่างที่เหมือนกัน ดังนั้นแพทย์จึงตรวจวินิจฉัยภาวะเส้นเลือดอุดตันเพื่อประเมินภาวะเสี่ยงของคนไข้ต่อโรคเส้นเลือดอุดตัน

อย่างไรก็ตามมีผู้ป่วยโรคเส้นเลือดจอประสาทตาอุดตันจำนวนมากที่ไม่ได้เป็นโรคเส้นเลือดอุดตันในสมอง   โดยทีมผู้ให้การรักษาจะเป็นผู้แจ้งผู้ป่วยเองว่าผู้ป่วยรายนั้นๆมีโอกาสเป็นโรคเส้นเลือดอุดตันในสมองหรือไม่  และควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรต่อไป

19/03/2018
บทความที่เกี่ยวข้อง
CHECKSUKKAPHAP.COM
เลขที่ 598 ชั้น 6 ถนนเพลินจิต ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
095-515-9229
ข้อกำหนดและเงื่อนไข ความเป็นส่วนตัว