เช็คสุขภาพ : ที่นี่ ... มีคำตอบให้ทุกคำถามเกี่ยวกับสุขภาพของท่าน
หน้าแรก / บทความ / วิเคราะห์ ประกันโควิด-19 ตัวไหนดีที่สุด
โดย : Wanitcha Sumanat
ทบทวนบทความโดย : ทีมเช็คสุขภาพ
วิเคราะห์ ประกันโควิด-19 ตัวไหนดีที่สุด

ในวิกฤติย่อมมีโอกาสเสมอ บริษัทประกันฉวยนาทีฉุกเฉินนี้ ออกประกัน 'ประกันโควิด-19' ขายให้ประชาชนกันถ้วนหน้าในระดับราคาที่จับต้องได้พร้อมการคุ้มครองที่เป็นกอบเป็นกำ เรามาดูกันเลยว่าแต่ละบริษัทมีข้อเด่นข้อด้อยกันอย่างไร และควรซื้อตัวไหนคุ้มที่สุด

ประกันภัยทิพยโควิด แคร์ (Covid-19)" ที่มีจุดเด่น "พร้อมรักษาเมื่อเจอ คุ้มครองทันที! คุ้มครองต่อจนระยะสุดท้าย" กับ 2 แผนประกันภัยให้ลูกค้าสามารถเลือกซื้อง่ายๆ

แผน 1 เบี้ยประกันภัย 117 บาท/ปี โคม่ารับ 70,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 7,000 บาท

แผน 2 เบี้ยประกันภัย 711 บาท/ปี โคม่ารับ 700,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 70,000 บาท

จุดเด่น จุดเด่น "พร้อมรักษาเมื่อเจอ คุ้มครองทันที! คุ้มครองต่อจนระยะสุดท้าย" และสามารถติดต่อทำประกันภัยได้ที่ Counter Service ในร้าน 7-Eleven ทุกสาขา

สินมั่นคงประกันภัย ...เจอ จ่าย จบ... พร้อมจ่ายเงินชดเชยทันทีที่ตรวจพบว่า ผู้เอาประกันภัยติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ (มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์) โดยจะจ่ายเป็นเงินก้อน (เต็มทุนวงเงินคุ้มครอง) สูงสุด 100,000 บาท สำหรับผู้เอาประกันภัยที่มีอายุตั้งแต่ 1-99 ปี มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่ติดเชื้อหรือถูกสงสัยว่า ติดเชื้อไวรัสโคโรนา มาก่อนการทำประกันภัย

*** จุดเด่น วงเงินคุ้มครองสูง ได้รับทันทีเมื่อติดเชื้อ

แผน 1 เบี้ยประกัน 99  บาท รับผลประโยชน์ กรณีตรวจเจอเชื้อไวรัส covID-19 เป็นครั้งแรก 15,000 บาทเสียชีวิต อวัยวะ สายตา ทุพพลภาพถาวรจากอุบัติเหตุ 4,000  ค่าปลงศพกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 2,000 บาท

แผน 2 เบี้ยประกัน 199  บาท รับผลประโยชน์ กรณีตรวจเจอเชื้อไวรัส covID-19 เป็นครั้งแรก 30,000 บาทเสียชีวิต อวัยวะ สายตา ทุพพลภาพถาวรจากอุบัติเหตุ 5,000  ค่าปลงศพกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 4,000 บาท

แผน 3 เบี้ยประกัน 299  บาท รับผลประโยชน์ กรณีตรวจเจอเชื้อไวรัส covID-19 เป็นครั้งแรก 50,000 บาท เสียชีวิต อวัยวะ สายตา ทุพพลภาพถาวรจากอุบัติเหตุ 6,000  ค่าปลงศพกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 6,000 บาท

แผน 4 เบี้ยประกัน 499  บาท รับผลประโยชน์ กรณีตรวจเจอเชื้อไวรัส covID-19 เป็นครั้งแรก 100,000 บาท เสียชีวิต อวัยวะ สายตา ทุพพลภาพถาวรจากอุบัติเหตุ 8,000  ค่าปลงศพกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 8,000 บาท

*** จุดเด่น เบี้ยประกันราคาถูก และครอบคลุมประกันอุบัติเหตุ

แผนที่ 1 เบี้ยประกัน 600 บาท ความคุ้มครองภาวะโคม่า  จากการติดเชื้อเชื้อไวรัสโคโรนา 1,500,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลจากการติดเชือ้ไวรัสโคโรนา (covid-19) ไม่คุ้มครอง ตรวจพบจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (covid-19) (เจอ จ่าย จริง) 30,000 บาท งินชดเชยรายได้จากการรักษาตัวในโรงพยาบาลจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (covid-19) ( ชดเชยสูงสุด 15 วัน ) 1,000/วัน สูงสุด15,000

  แผนที่ 2 เบี้ยประกัน 1,200 บาท ความคุ้มรองภาวะโคม่า จากการติดเชื้อเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 2,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลจากการติดเชือ้ไวรัสโคโรนา (covid-19) 100,000 บาท ตรวจพบจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ไม่คุ้มครอง เงินงินชดเชยรายได้จากการรักษาตัวในโรงพยาบาลจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (covid-19)* ( ชดเชยสูงสุด 15 วัน ) 2,000/วัน สูงสุด30,000

*** จุดเด่น ความคุ้มครองความคุ้มครองภาวะโคม่าสูงถึง 2 ล้าทนบาท เงินชดเชยรายวันสูงถึง 2,000 บาท

แผน 1 เบี้ยประกัน 299 บาท/ปีรับเงินก้อนเมื่อตรวจพบ การติดเชื้อไวรัสโควิด-19 30,000 บาทเงินชดเชยกรณีนอนโรงพยาบาล จากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 (สูงสุด 14 วัน)

300 บาท/วันคุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 100,000 บาท

แผน 2 เบี้ยประกัน 389 บาท/ปีรับเงินก้อนเมื่อตรวจพบ การติดเชื้อไวรัสโควิด-19 50,000 บาทเงินชดเชยกรณีนอนโรงพยาบาล จากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 (สูงสุด 14 วัน)

300 บาท/วันคุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 100,000 บาท

แผน 3 เบี้ยประกัน 599 บาท/ปีรับเงินก้อนเมื่อตรวจพบ การติดเชื้อไวรัสโควิด-19 100,000 บาทเงินชดเชยกรณีนอนโรงพยาบาล จากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 (สูงสุด 14 วัน)

300 บาท/วัน คุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 100,000 บาท

*** จุดเด่น พ่วงการคุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 100,000 บาท

ประกันภัยไวรัสโคโรนา เบี้ย 799 บาท/ปี คุ้มครองการเจ็บป่วยระยะสุดท้ายจากไวรัสโคโรนา 1,000,000 . ค่ารักษาพยาบาลโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 100,000 . เสียชีวิตจากการถูกฆาตกรรมหรือทำร้ายร่างกาย เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทั่วไป 100,000 .

*** จุดเด่น ความคุ้มครองวงเงินสูง 1,000,000 . พ่วงการคุ้มครองการเสียชีวิตจากจากการถูกฆาตกรรมหรือทำร้ายร่างกาย และการคุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 100,000 บาท

แผน A เบี้ยประกัน COVID-19 Care 150 บาท คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล และให้ความคุ้มครองหากอยู่ในภาวะโคม่าจากการติดเชื้อไวรัส COVID-19 ค่ารักษาพยาบาลสูงสุด 1 แสนบาท และในกรณีที่อยู่ในภาวะโคม่าซึ่งแพทย์ลงความเห็นว่าไม่มีวิธีการรักษาให้หายได้มอบวงเงินคุ้มครองสูงสุด 1 ล้านบาท

แผน B เบี้ยประกัน COVID-19 Plus 250 บาท รับเงินก้อนสูงสุด 1 แสนบาท เมื่อตรวจพบการติดเชื้อไวรัส COVID-19 และรผลประโยชน์สูงสุด 50,000 บาท กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

*** จุดเด่น เบี้ยประกันต่ำ ค่ารักษาพยาบาลสูงสุด 1 แสนบาท

ธนาคารกสิกรไทยใส่ใจและห่วงใยลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ด้วยการมอบกรมธรรม์ประกันชีวิต COVID-19 ให้กับลูกค้า K PLUS ฟรี! คุ้มครอง 90 วัน วงเงินสูงสุด 100,000 บาท และคุ้มครองชดเชยรายได้ 1,000 บาทต่อวัน สูงสุด 15 วันผู้ขอเอาประกันภัยต้องมีอายุไม่เกิน 70 ปี ณ วันที่ลงทะเบียน โดยลูกค้า 1 หมายเลขบัตรประชาชน ต่อ 1 สิทธิ์เท่านั้น ระยะเวลาคุ้มครอง 30 วัน (วันที่เริ่มมีผลคุ้มครอง เวลา 00.01 . จากวันที่ลูกค้าได้รับการยืนยันการรับสิทธิ์ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด)

*** จุดเด่น แจกฟรี

28/03/2020
บทความที่เกี่ยวข้อง

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ยืนยัน ประเทศไทยยังไม่ พบการระบาดCryonics4U เปิดตลาดรับปรึกษาแช่แข็งร่างกายครั้งแรกในไทย เผยความก้าวหน้าเทคโนโลยีชุบชีวิต Cryonicsนายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต กับสื่อท้องถิ่นว่า แต่ละปีจะมีคนไทยพยายามฆ่าตัวตายปีละ 53,000 คน เฉลี่ยชั่วโมงละ 6 คน


CHECKSUKKAPHAP.COM
เลขที่ 598 ชั้น 6 ถนนเพลินจิต ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
095-515-9229
ข้อกำหนดและเงื่อนไข ความเป็นส่วนตัว